Projekt Afrika Africe oslavil další výročí v Keni

Náš projekt v Keni letos slaví další výročí, tentokrát již šesté. Jsme vděční vám všem, kteří tento projekt podporujete. Díky vám jsme v červnu 2016 mohli oslavit promoci dalších 23 (dvaceti-tří) jednotlivců ze slumu Mukuru. Těmto šťastným mladým lidem se tak otevřela zcela nová životní kapitola; někteří díky nově nabytým znalostem již dokonce získávají místa v různých pracovních oborech. Stojí to opravdu veliké úsilí realizovat takovýto projekt a najít lidi, kteří mají zájem podpořit znevýhodněné v jakékoliv společnosti. Tímto by řídící tým projektu "Afrika Africe" chtěl vyjádřit svůj vděk všem sponzorům projektu; jsme vám vděční za jakýkoli druh podpory.

 

Projekt Afrika Africe – rok 2015 a pátá slavnost absolventů

Milí sponzoři a přátelé projektu Afrika Africe,

s radostí Vám oznamujeme, že jsme překonali další milník našeho projektu v Keni. Tento rok oslavujeme páté výročí zahájení projektu Afrika Africe v Keni. Všechny tři naše projekty úspěšně pokračují díky Vaší podpoře. Samozřejmě i náš projekt v Keni čelil výzvám, ale náš skvělý tým v České republice a v Keni drtivou většinu z nich překonal a Vaše podpora dorazila k potřebným mladým lidem, kterým Afrika Africe pomáhá.

Dvanáctého září tohoto roku proběhla další slavnost absolventů našich počítačových kursů. S radostí Vám můžeme oznámit, že šlo o jeden z nejúspěšnějších ročníků s celkem 36 absolventy. Dvacet šest studentů dokončilo základní počítačový kurs, dalších deset kursy pro pokročilé. To představuje více než 50tiprocentní nárůst držitelů Osvědčení o absolvování IT kursu ve srovnání s loňským rokem.

Naši keňští absolventi našli práci v mnoha odvětvích a dokonce sami pomáhají dalším prostřednictvím našich programů v Keni. Afrika Africe dále pozvedá životy mnoha mladých lidí, kteří by jinak zůstali uvězněni v pasti chudoby a beznaděje. Rovněž připomínáme, že od založení počítačového centra v roce 2010 IT kursy celkem ukončilo 186 mladých lidí ze slumu Mukuru v Nairobi.

V dalším programu pokračujeme v zajištění potravin a základního vzdělání pro 50 chlapců z našeho dětského domova Scream Africa. Náš třetí program vzdělávání prostřednictvím “adopce na dálku” podpořil 33 středoškolských studentů, z nichž 12 v současnosti pokračuje ve studiu na vysoké škole.

Takové výsledky během pěti let jsou velkým milníkem nejen pro nás, kdo přišli s myšlenkou splatit svůj dluh vůči své zemi, ale zejména pro ty jejichž životy byly proměněny k lepšímu každou korunou a energií, kterou jste vy, naši přátelé a sponzoři, vložili do projektu Afrika Africe. Z celého srdce Vám děkujeme za Vaši důvěru a podporu, která nám umožňuje měnit životy druhých k lepšímu.

Nakonec bychom chtěli připomenout, že se k našemu projektu v Keni připojilo několik dobrovolníků z České republiky. Všichni si sami hradili náklady na cestu, pobyt i práci na projektu. Není možné je všechny v této zprávě jmenovat, ale zcela jistě jim patří náš velký dík. Zvláště pak chceme poděkovat Monice Hrabovské, která se mimo jiné podílela na letošním slavnostním ukončení počítačových kursů.

Děkujeme Vám všem,

tým Afriky Africe v České republice a Keni

 

Projekt Afrika Africe 2014 - čtvrté výročí našeho působení v Kani

Milí přátelé a sponzoři našeho charitativního projektu Afrika Africe, mám to potěšení Vás opět informovat o několika posledních fázích vývoje našeho projektu. Afrika Africe nadále plní své cíle charitativního projektu tím, že vnáší velké změny do životů našich svěřenců. Díky Vaší neustálé pomoci již od počátku slaví další úspěšný rok a máme také další skupinu studentů, kteří dokončili počítačový výcvik v našem centru v Keni. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem Vám za důvěru v tento projekt, který mění životy mnoha mladým lidem v Keni.

V průběhu posledních pěti let jsme průběžně propagovali tento charitativní projekt na různých místech a v různých sektorech, což nám umožnilo získat mnoho sponzorů. Samozřejmě nebylo nikdy zcela nemožné najít zájemce, kteří přiloží ruku k dílu a umožní dosáhnout úspěšného provozu projektu. Bez nich by ale projekt úspěšný nebyl. Svůj velký dík proto směřujeme i těm, kteří se různým způsobem zasadili o podporu a propagaci projektu v posledních letech. Nechť Vás Bůh odmění a požehná Vám za Vaši velikou oběť a podporu.

Nyní k vývoji projektu. Aktuálně jsou v Keni v provozu tři programy: výcvik počítačových dovedností, sirotčinec a program sponzorství vzdělávání. Počítačové centrum je již dobře zaběhnuté a od svého vzniku v roce 2010 prospělo 160 mladým lidem z nairobijského slumu Mukuru. Letos se konala graduační slavnost 13 studentů počítačového kurzu. V současnosti v centru probíhají denní kurzy pro více než 15 studentů, kteří se zde učí různé dovednosti v IT. Sirotčinec Scream Africa, který podporujeme, pečuje v současnosti o 50 chlapců. Kromě podpory provozu jsme tento program pomoci rozšířili založením primární a sekundární školy (rozšířená obdoba prvního a druhého stupně ZŠ) pro sirotky a velmi potřebné žáky. Náš program sponzorství vzdělávání již pomohl 33 studentům získat středoškolské vzdělání a 12 z nich nyní studuje na různých keňských univerzitách.

Jménem realizátorů projektu Afrika v Africe – Nairobi a Praha

Phanuel Osweto, PhD. – vedoucí projektu

 

Třetí slavnost absolventů projektu Afrika Africe v Keni 2013 – projekt oslavil další úspěšný rok

S radostí Vá oznamujeme, že náš charitativní projekt Afrika Africe v Keni doznal dalšího významného vývoje. V srpnu roku 2013 jsme při absolventské ceremonii vypravili do světa dalších 60 úspěšných studentů počítačového kurzu v Nairobi. Celkový počet mladých lidí, kterým se v našem Rokycanově misijním centru dostalo vzdělání je tak od začátku projektu v květnu 2010 celých 122. Je to velký úspěch pokud uvážíme, že jsou to mladí lidé, kteří by jinak neměli žádnou šanci dostat jakékoliv zaměstnání. Úspěšnost těchto absolventů na trhu práce byla doposud velmi vysoká.

Radujeme se, že jsme jim nabídli dobré znalosti a schopnosti nutné pro získání zaměstnání na současném trhu práce a tím jsme naplnili cíl projektu – snížit závislost znevýhodněných mladých lidí na své rodině tím, že jim dáme možnost prosadit se ve společnosti. Vedle počítačového kurzu náš projekt i nadále podporuje studenty v nouzi prostřednictvím adopce na dálku. Zatím jsme takto podpořili 23 studentů, z nichž už 6 studuje v současnosti na univerzitě.

Náš další program zahrnuje měsíční podporu živobytí a vzdělání 60ti chlapců v sirotčinci Scream Africa. Naše podpora umožnila, aby se tito chlapci přesunuli z ulic na místo, které dnes mohou s radostí nazvat domovem. Jsme velmi rádi, že v prvních zářijových týdnech mohli náš projekt Africe navštívit dva členové náboženské obce ve Slaném.

Ještě jednou velmi děkujeme za velikou podporu a přejeme vám mnoho Božího požehnání ve všem, co konáte. Budete-li mít zájem o jakékoliv informace o našem projektu nebo budete chtít přiložit ruku k dílu spolu s ostatními, kdo nás již nyní podporují měsíčními příspěvky, neváhejte nás kontaktovat. I malou částkou můžete přispět k veliké proměně světa, v němž žijeme.

 

Úspěchy AFA pokračují 2012

Velice nás těší, že v roce 2012 úspěšně dokončilo střední školu osm studentů a sedm z nich bylo přijato na univerzity. Jeden student, kterého AFA částečně podporoval, dokončil bakalářské studium Ekonomiky a Statistiky na Univerzitě v Nairobi. Všem gratulujeme a naším sponzorům děkujeme!

 

Projekt Afrika Africe oslavil druhé zakončení studia studentů IT kurzu

S radostí oznamujeme všem našim přátelům a sponzorům projektu AFA, že druhý ročník kurzů Počítačové výuky byl zakončen slavnostním udělením dekretů studentům v Nairobi v červnu 2012.

Slavnostní zakončení studia 20 nových absolventů poskytlo naději další mládeži, která žila ve slumech s velmi omezenými příležitostmi získat jakékoliv zaměstnání. „Jsme moc rádi, že teď dobře rozumíme počítačům, protože je to je dnes důležité pro většinu volných pracovních míst," řekl jeden z čerstvých absolventů.

Tým organizátorů AFA srdečně děkuje všem, kdo i nadále podporují tento projekt a ujišťujeme Vás, že Vaše podpora mění životy a dává velikou naději těm, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni.

 

Studenti sponzorovaní projektem AFA se u maturitních zkoušek ukázali jako jedni z nejlepších

Dva ze studentů, které podporoval projekt AFA se dostali mezi nejlepší studenty, kteří splnili Keňské národní zkoušky středních škol z rok 2011. Studenti Daniel Ngui a Sylvester Ndori byli na svých školách vyhodnoceni jako nejlepší absolventi. Kvalifikovali se tím pro získání vládního stipendia v Keni, které jim umožní studovat na nejprestižnějších keňských univerzitách. Další tři studenti z projektu AFA také úspěšně zakončili střední školu. Srdečně jim gratulujeme!

 

Projekt AFA navštívili dobrovolníci z České republiky- 2011

V říjnu 2011 navštívili dvě zájemkyně z řad dobrovolníků z ČR projekt AFA. Bylo pro ně velkou zkušeností zažít osobně celou řadu situací, které nastávají v souvislosti s existencí projektu AFA. Dobrovolnice si prohlédli nejen centrálu našeho projektu, ale měli také možnost navštívit některé rodiny podporovaných dětí. Je třeba opět zmínit, že se cítíme velice zavázani a vděčni všem sponzorům a ostatním, kteří mají zájem nás navštívit a pomáhat při plnění cílů projektu AFA.

 

Programy rozvíjené v rámci projektu

1. Počítačové vzdělávací Rokycanovo centrum v Nairobi již poskytlo školení více než 60-ti mladým a stále pokračuje v příjmu nových studentů. Většina studentů se naučila užívat speciální software a úspěšní absolventi prvního ročníku si již našli pracovní uplatnění v různých oblastech.

2. Program na podporu vzdělávání poskytl pomoc již 20-ti středoškolským studentům. Studenty finančně podporují jednotlivci, rodiny, někdy také školy či samotná husitská církevní obec.

3. Dětskému domovu „SCREAM AFRICA“ měsíčně poskytujeme podporu formou stravy pro 33 chlapců, a to již od června 2010.

 

První výročí projektu "Afrika Africe" v Keni 2011

Projekt slaví první rok své existence v Keni. Již během tohoto prvního roku projekt zaznamenal velké úspěchy. Program sponzorování středoškolského vzdělání využilo již 20 studentů a počítačového vzdělávacího projektu 42 studentů. "Afrika Africe" stále spolupracuje s projektem "Scream Africa" poskytující potraviny a vzdělání sirotkům v ústavu "Scream Africa children’s home" v Nairobi.

Dne 30. dubna 2011 se konalo slavnostní zakončení studia absolventů počítačového vzdělávacího projektu. 42 úspěšných studentů obdrželo oficiální certifikát dokazující jejich znalosti počítačových programů a aplikací. Těmto šťastným mladým lidem se tak otevřela nová životní kapitola, někteří díky nově nabytým znalostem již dokonce získali pracovní místa v různých pracovních oblastech. Dá opravdu velké úsilí realizovat takovýto projekt a najít lidi, kteří mají zájem podpořit znevýhodněné v jakékoliv společnosti. Řídící tým projektu "Afrika Africe" (anglicky "Africa for Africa", zkráceně AFA) je velmi vděčný všem sponzorům projektu, ať už pomohli jakýmkoliv způsobem.

 

Otevření projektu Afrika Africe v Nairobi – 29.května 2010

S potěšením bychom chtěli informovat všechny naše sponzory a přátelé, že projekt Afrika Africe byl zahájen v Nairobi ve vzdělávacím centru St. Mary a bylo také zprovozněno počítačové centrum s jedenácti novými počítači a právě proto bychom chtěli poděkovat našemu partnerovi – Vzdělávacímu centru v St. Mary. Studenti, kteří měli šanci přihlásit se do našeho prvního počítačového kurzu vyjádřili radost a štěstí za skvělou příležitost, kterou jim projekt Afrika Africe nabídl.Členové představenstva projektu Afrika Africe v Praze by chtěli poděkovat všem dárcům za podporu a modlitby, které nám umožnily zařídit projekt. Centrum jsme pojmenovali ROKYCANOVO HUSITSKÉ CENTRUM. Jméno pochází od hlavního sponzora projektu – Pražské Husitské církve- Pražské diecéze.

 

Optimistické zahájení projektu „Afrika Africe“ 2009

Dne 26. 6. 2009 byl poprvé představen veřejnosti nový projekt „Afrika Africe“ na podporu vzdělání chudé keňské mládeže v Nairobi, která tak dostane životní šanci na svůj další rozvoj.

Projekt zaštítila Pražská diecéze Církve československé husitské v čele s jejím biskupem Doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th.D. Jedná se o její první projekt v Africe, jímž chce zároveň podpořit rozvoj pomoci, která není postavena na dovozu materiálních, či finančních darů, ale z níž přesto bude moci v budoucnu profitovat mnoho těch, kteří jsou dnes bez naděje.      

Vedoucím projektu „Afrika Africe“ je mladý kněz Církve československé husitské Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D. , který sám získal jako mladý šanci na vysokoškolské studium v Keni, posléze na Slovensku a nakonec i v Čechách díky projektům s podobným cílem. Nyní chce sám předávat své poznatky a zkušenosti dalším mladým a tuto práci bere jako své prvořadé životní poslání. Sám k projektu říká: „Dostal jsem šanci, kterou bych sám chtěl poskytnout dalším. Vracím se tam, odkud jsem přišel a musím dát vzor mladým kolem sebe. A ukázat jim, že jejich život může být jiný a lepší. Nevím kolik životů změním, ale každý za to stojí.“

Svou mediální podporu projektu vyjádřil také  zpěvák Josef Vágner, syn slavného českého hudebníka Karla Vágnera. Josef sám říká: „Přispět projektu Afrika Africe je rozumné už proto, že jde o přenos vědomostí, což je jediná cesta jak změnit život lidí na celém světě.  Každý komu ke vzdělání pomůžeme, pak může učit ostatní a pomoc se tak šíří geometrickou řadou, což je úžasné.“

Projekt podporuje i řada dalších osobností. Došlo i na součinnost s oční klinikou Lexum, která  za podpory jejího obchodního ředitele Viktora Korčeka vede projekt „Dejme brýle Africe“. Do sběru dioptrických brýlí se zapojili nejen již i některé farnosti Církve československé husitské, ale i mnoho jednotlivců. Můžete se připojit i Vy!

Projektu může pomoci každý, kdo je ochotný měsíčně poslat byť pouze 100 Kč, ale v tomto úsilí dlouhodobě vytrvat.

 

 

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Pražská diecéze, CČSH
 

 
PODPOŘTE NÁS!

Váš malý příspěvek může opravdu změnit někomu život.

číslo účtu:
Fio Banka
2100890978/2010


NAŠI PARTNEŘI:

 

Superator.CZ